Skip to main content

Animasyonun Çeşitli Alanlarda Kullanımı – Örnek Bir Alan Olarak Medikal Animasyon

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10. Çizgifilm Festivali 1. Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Sempozyumu, Kütahya, 5 Mayıs 2016

 

ÖZET

Bilinen ilk Anahtar Kare / Key Frame animasyon filmi olan “Gertie The Dinosaur”dan (1914) günümüze, animasyon filmleri her ne kadar eğlence ve reklam sektörü ile ilişkilendirilmiş olsalar bile zaman içerisinde hareketli grafiklerin farklı amaçlara hizmet ettiği birçok alan ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde bilgisayar destekli animasyon teknikleri, bilişim, eğitim, sağlık, oyun, medya, mimari, savunma ve güvenlik gibi alanlarında yoğunlukla kullanılmaktadır. Eğlence ve reklam sektörü dışında kullanılan animasyon fimlerinin üretimi gerek teknik donanımın erişilebilirliği gerekse görece düşük maliyetleri dolayısıyla bir tercih sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu alanlarda animasyonun kullanımı, basılı metinler içerisindeki illüstrasyonların kullanımı ile amaçsal ve işlevsel benzerlikler göstermektedir. Basılı herhangi bir metin içerisinde, kullanılan kelimelerin ifade için yeterli olmadığı veya anlatılmak istenen ifadenin itici, kaba, şiddet içeren veya izleyici için rahatsızlık verici olacağının düşünüldüğü durumlarda konu açıklayıcı görsel olarak illüstrasyonlar kullanılmaktadır. Örneğin tarihsel bir savaşın canlandırılması, günümüzde varolmayan antik mimari bir yapının gezilmesi, bir trafik kazasının oluşum anının açıklanmaya çalışılması ya da bir ameliyatın detaylarının anlatılması gibi hareketli grafiğe ihtiyaç duyulan durumlarda olayın kendisini fotografik gerçeklikte göstermektense görece ucuz bir teknik olan animasyon tekniğini kullanarak göstermek, daha izlemesi kolay ve kimi durumlarda daha az rencide edici görseller oluşturmaya izin vermektedir.

Animasyon tekniklerinin disiplinlerarası biçimde kullanıldığı alanlardan biri de tıp alanıdır. Animasyon gerek tıp eğitiminde bir öğretim aracı olarak gerekse hasta bilgilendirmesinde bir sunum aracı olarak uzun süredir Batıda kullanılmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda kullanıldığı gibi eğitim ve tanı amaçlı ya da özel muhayenehanelerinde hizmet veren doktorların kullandığı gibi hasta bilgilendirme amaçlı animasyon teknikleri kullanılmaktadır.

Animasyon ile medikal görselleştirme tekniği; gerçek objeler üzerinden MRI (Magnetic Resonance Imaging) gibi çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılarak elde edilen kesitler üzerinden, bilgisayar yazılımlarının aracılığıyla oluşturulan 3D modellerle hastalara ve/veya öğrencilere bilgi verilmesini amaçlayan bir tekniktir. Bu teknikte, endoskopi görüntüleri, kadavra fotoğrafları ve videoları gibi gerçek veriler desteğiyle animasyona özgü hareket, doku, aydınlatma gibi sanatsal öğeler birleştirilerek tıp öğrencisinin konuyu anlama düzeyi arttırılmakta, hastaların da geçirecekleri tıbbi operasyonlar konusunda daha bilgili olmaları sağlanmaktadır.

Disiplinlerarası bu ilişki, Avşar tekniği olarak da bilinen; Distorted Nasal Rhinoplasty ameliyatının 6 aşamasının hasta bilgilendirmesi ve tıp eğitiminde kullanılmak üzere yapılmış olan 3D animasyonunun oluşum sürecini incelenerek anlatılacaktır.

 

Öğr. Gör. Gökhan AYDIN ile ortak yazılan bu bildirinin ve sempozyumdaki tüm bildirilerin tam metni aşağıda linkten indirilebilir:

http://www.pegem.net/kitabevi/207677-Gorsel-Iletisim-Tasarimi-ve-Animasyon-kitabi.aspx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir