Skip to main content
medeniyetsahne2

Grafik Tasarımcıya Getirdiği Avantajlar Açısından Sayısal Renk Sistemlerinin Gelişimi

Özet

Teknolojinin tasarım yararına kullanımı, tarihin çeşitli dönemlerinde karşımıza çıkan bir olgudur. Kimi zaman bir tekniğin uygulamasını kolaylaştırmak, kimi zamansa kullanılan bir malzeme ya da aracı yetkinleştirmek için sanat ve tasarım alanı ile yolları kesişen teknolojinin günümüzdeki durumu hiç olmadığı kadar simbiyotik bir hal almıştır. Bilgisayarlar ve yazılımların birer sanat malzemesine dönüştüğü 1970’li yıllardan beri, Macintosh, IBM, Helwett Packart gibi donanım firmaları ve Aldus, Adobe gibi yazılım firmaları, sanatçı ve tasarımcılara yeni anlatım araçları sağlamak için çalışmaktadırlar.

Tasarım ve teknolojinin itici güçleri bazı farklılıklar gösterse bile, birer insani etkinlik olarak daha iyiye ve daha güzele ulaşma çabası her ikisinde de ortaktır. Sanatçılar ve sonrasında tasarımcılar, rengin olanaklarını en iyi biçimde kullanabilmek için, renk teorilerinden, renk yelpazesini geliştirecek farklı kimyasallara kadar birçok alanda araştırma ve uygulama yaparken, yazılımcı ve donanımcılar da bilgisayarın olanakları içerisinde siyah beyaz ekrandan milyarlarca renk tonuna uzanan bir ilerleme kaydetmişlerdir. Grafik tasarım ve teknoloji özelinde talebin mi arzı yarattığı, arzın mı talebi yarattığı muğlak bir konu olmakla birlikte her iki tarafın da kendi adına faydalı sonuçlar aldığı görülmektedir.

Grafik tasarımcıya sağladığı olanaklar açısından sayısal renk sistemlerinin gelişiminin tarihsel bir sıra içerisinde literatür taraması ile anlatılmaya çalışılacağı bu derlemenin, alanın gideceği yön hakkında bir görüş kazandırması ve alan üzerine çalışan araştırmacı ve tasarımcılara kaynak oluşturması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grafik, Tasarım, Bilgisayar, Renk, Renk Sistemleri

 

Abstract

The use of technology for the benefit of design is a phenomenon in the design history that appears in various periods. The technology that intersects art and design fields to facilitate application of any technique or to improve any art material or tool, has become as symbiotic as it gets. Since the 1970s when computers and softwares turned into an art material, hardware companies such as Macintosh, IBM, Helwett Packart and software companies like Aldus, Adobe have been providing new possibilities of expression for artists and designers.

Even though design and technology have different driving forces, their effort to achieve a better and more beautiful life as a human activity is common for all three of them. While artists and contemporary designers have been doing researches such as color theories and usage of different chemicals to widen color schemes, programmers and computer companies have made progress from the black and white screen to billions of color tones in order to provide the best use of coloring possibilities. It is seen that both sides have beneficial results on their behalf even though relation between demand and supply is blurry for graphic design and technology.

By literature review this review article will aims at explaining in a historical sequence of the development of the color systems in terms of the advantages provided to the graphic designer and also give a view to the future of the field and be a source for researchers and designers.

Key Words: Graphic, Design, Computer, Color, Color Systems

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/560869

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir