Skip to main content
medeniyetsahne2

Grafik Tasarımcıya Getirdiği Avantajlar Açısından Sayısal Renk Sistemlerinin Gelişimi

Özet Teknolojinin tasarım yararına kullanımı, tarihin çeşitli dönemlerinde karşımıza çıkan bir olgudur. Kimi zaman bir tekniğin uygulamasını kolaylaştırmak, kimi zamansa kullanılan bir malzeme ya da aracı yetkinleştirmek için sanat ve tasarım alanı ile yolları kesişen teknolojinin günümüzdeki durumu hiç olmadığı kadar simbiyotik bir hal almıştır. Bilgisayarlar ve yazılımların birer sanat malzemesine dönüştüğü 1970’li yıllardan beri, […]

Devamını Oku

jasssahneyeni2

Grafik Tasarımcı için Özgünlük

JASS The Journal Of Academic Social Science Studies Dergisi, S.151-160, 2018 e-ISSN:2147-2971/p_ISSN: 2148-4163   Özet Bu makalede temel alınacak anlamıyla özgünlüğün izleri sanat alanında Antikçağ’dan beri görülebilmektedir. Antikçağ seramik sanatçılarının eserlerine isimlerini yazarak adlarını duyurdukları bilinmektedir. Benzer şekilde Rönesans sanatçıları da eserlerini imzalayarak tanınırlıklarını artırmışlardır. Burada dikkat edilmesi gereken yazılan isimler ve atılan imzalar ile sadece sanat […]

Devamını Oku

visniksahne2

The Role of State Universities in Graphic Design Education in Turkey

ВІСНИК, Kharkiv State Academy of Design and Arts, Number:2, P. 86-89, UKRAİNE, 2018   Fuat Akdenizli. The Role of State Universities in Graphic Design Education in Turkey. Graphic design education is provided in state universities, private universities and vocational schools in Turkey. Even though private universities have begun to appear in the field of education […]

Devamını Oku

Türkiye’de Grafik Tasarımcının Problemleri ve Bir Çözüm Ortağı Olarak Meslek Kuruluşları

Grafik tasarım alanı, 1883 yılında kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde 1927 yılında akademi müdürü Namık İsmail’in girişimiyle kurulan ve Avusturyalı tasarımcı Eric Weber’in başına getirildiği afiş atölyesinin (Ersel; 2014,88) açıldığı günden bugüne akademik eğitim alınan bir tasarım dalı olarak varlığını sürdürmektedir. Tarihsel kökleri çok daha gerilere götürülebilmesine rağmen serbest piyasa ekonomisi ile ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde Cumhuriyetin […]

Devamını Oku

Kitabın Tarihsel Gelişimi ve Sanatçı Kitapları

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, S. 47 – 55, İstanbul, 2015   ÖZET Gutenberg sonrası, metal hurufatla harf dökümü yapılarak dizgi oluşturma prensibine dayalı matbanın Avrupa’da yaygın olarak kullanılır hale gelmesi, kitap sanatları alanında geri dönülemez bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Gerek Batıda scriptorimlarda rahiplerce üretilen el yazmaları gerekse Doğuda hattatın, müzehhipin, nakkaşın ve […]

Devamını Oku