Skip to main content

Kitabın Tarihsel Gelişimi ve Sanatçı Kitapları

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, S. 47 – 55, İstanbul, 2015

 

ÖZET

Gutenberg sonrası, metal hurufatla harf dökümü yapılarak dizgi oluşturma prensibine dayalı matbanın Avrupa’da yaygın olarak kullanılır hale gelmesi, kitap sanatları alanında geri dönülemez bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Gerek Batıda scriptorimlarda rahiplerce üretilen el yazmaları gerekse Doğuda hattatın, müzehhipin, nakkaşın ve mücellit ustasının ortak çalışması olan el yazması kitaplar, endüstriyel üretimin nicelik olarak çok fakat nitelik olarak düşük zanaat örneklerine bile yaklaşamayan üretimlerine, başta ekonomik sebeplerden kaynaklanmak üzere yenik düşmüşlerdir.

Zanaat alanındaki problemlerin aşılmasıyla sanatçılarca/tasarımcılarca hazırlanmış kitapların kendilerinin özgün birer sanat eseri olduğu, sınırlı sayıda, çoğu zaman sadece tek bir adet üretildikleri sanatçı kitapları ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.

Dijital üretim çağında amacı her zaman okunmak olmayan yeni bir alan, sanatçı kitapları alanı, sanat ile tasarım arasında kalan tartışmalı konumunu korumaktadır.

 

* Bu makale 21-24.03.2012 tarihinde I. Uluslararası Ebru ve Kitap Sanatları Sempozyumu’nda sunulmuş fakat sempozyum kitabı basılamadığı için yayınlanamamıştır. Makale günümüz kaynaklarının eklenmesi ile genişletilmiş ve güncellenmiş olarak verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir